วัดห้วยจระเข้

View photos

The Gators Huai Temple, formerly known as the Nakchotigaram Temple, was later converted to the new Gators Huai Temple, presumably built after His Majesty the King, Hua Productions, to excavate the canal as a way to worship the Great Pagoda. The canal, named "The Pagoda Canal," was excavated in 1864, opposite the Gator Huai Cadet. The first abbot of the temple was "Executive Teacher" or "Luang Nak Shotigo."
See Original Text
    วัดห้วยจระเข้ เดิมมีชื่อวัดว่า "วัดนาคโชติการาม" ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดใหม่ห้วยจระเข้ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ คลองแห่งนี้ชื่อ "คลองเจดีย์บูชา" ถูกขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2407 ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนายร้อยห้วยจระเข้ เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดคือ "พระครูปัจฉิมทิศบริหาร" หรือ "หลวงปู้นาค โชติโก"

1
447 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ , เมืองนครปฐม, Nakhon Pathom, 73000, Thailand
11094 km from your location

Digital Temple Thailand

28-07-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, monk. Novices. Must be safe.

28-07-2021

One episode of the law of the King King King, the King of the Kingdom, gave the rule of law to cheer on the 2019 Corona virus epidemic.
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas